Blog
Màrqueting i noves tecnologies
Solucionar problemes amb un benefici
El màrqueting ajuda a solucionar problemes obtinguent un benefici a canvi

Màrqueting per innovar

Innovació, màrqueting i marca. Part 1

Última actualització:

Sovint pensem que per innovar cal estar en un mercat nou i relacionat amb noves tecnologies. Però en mercats madurs en què la tecnologia no és l'activitat central sí que és possible innovar.

Algunes empreses centren la seva atenció a fer diners i robar quota de mercat als competidors. Per contra, les marques que estan creant coses més interessants tenen una visió de màrqueting, posen el focus no en el producte sinó en el consumidor. L'interès sincer de millorar les condicions d'un grup de persones és una font inesgotable per a la innovació.

Madur i no tecnològic

Innovació és un terme atractiu, ens ajuda a somiar, pensar en noves possibilitats. Però es fa difícil aplicar-lo a casos concrets, parlar d’empreses i productes que tenim a prop, en la nostra feina, en el nostre entorn més immediat.

La gran majoria treballa en mercats madurs, amb productes o serveis que fa temps que són en el mercat. Hi va haver una gran innovació fa temps però ara sembla difícil introduir canvis. El marge d’actuació aparentment és petit.

És fàcil parlar d'innovació en sectors en el quals la tecnologia té un paper protagonista. Però la major part de la població es troba en àmbits que no hi estan directament vinculats.

En aquests casos, en mercats madurs en què l’activitat central no és la tecnologia, molts pensen que no es pot innovar. Alguns comenten que la millor innovació és fer un producte de màxima qualitat. Altres parlen amb escepticisme i diuen que "tot està inventat". Analitzem aquestes dues reaccions.

Qualitat i innovació

El concepte qualitat canvia en funció del sector i, a vegades, pot tenir significats diferents per a cada consumidor. El terme qualitat és general, subjectiu i difícil de mesurar. Intentaré separar-ho en tres gran capes:

- Normes legals. Les autoritats determinen els estandards bàsics de qualitat. Això inclou seguretat i sanitat. Si el consumidor confia en el distribuidor, ni tan sols considera aquest primer pas.

- Característiques i preu. Comparem els diferents productes en el mercat. Estudiem característiques i preu.

- Percepcions subjectives i marca. Aquest element té un paper més important quan els dos primers aspectes ja s'han complert.

La qualitat no marca la diferència, la qualitat és un element necessari. És un requisit previ per poder entrar en el mercat. Les normes legals, característiques i preu permeten al producte entrar al mercat. Li permet ser acceptat en el joc. A partir d'aquí, el que fa decidir al consumidor és la marca. Les percepcions i sensacions estan en una altre categoria, un món diferent.

Per tant, no crec que la qualitat porti necessàriament a la innovació. Fins i tot, crec que no hi ha una relació directa entre aquests dos conceptes.

Tot està inventat?

Hi ha qui diu que no es pot innovar perquè tot ja està inventat. Jo crec que no és així. No tot està inventat. Podem trobar coses que no funcionen pertot arreu. Cada una és també una oportunitat de producte o servei. Crear empresa és solucionar problemes i obtenir un benefici a canvi. Podem contribuir a fer el món una mica millor oferint solucions, arreglant o millorant el nostre entorn.

Màrqueting, centrar-se en les persones

Crec que es possible innovar en qualsevol sector. El camí no passa per concentrar-se en la qualitat del producte. Per suposat que cal buscar la millora constant però penso que les empreses són més eficients si centren la seva atenció en el consumidor o usuari.

El concepte bàsic de màrqueting ens indica que primer hem de buscar què necessita el consumidor i després intentar crear productes i serveis que satisfacin aquesta necessitat. Aquesta idea ens porta a possibilitats infinites d'innovació. El consumidor sempre tindrà problemes i necessitats i cada un d'ells és una possibilitat de creació d'un nou servei o de millora d'un que ja existeix.

El màrqueting, amb aquest punt de vista, ajuda a fer un món millor. Força les empreses a centrar el seu interès en el consumidor i millorar algun aspecte, una part, encara que sigui petita, del seu entorn.

El primer pas és segmentar, és a dir, escollir un problema concret, un desig d'un grup de consumidors. D'això en parlaré en la propera entrada.


Pots consultrar altres entrades relacionades amb la innovació, el màrqueting i les marques: - Marques antigues, nou màrqueting
- Màrqueting per innovar
- Segmentació i marca per innovar

Subscriu-te
Totes les entrades
tanca finestra segueix
Posa el teu correu per seguir informacions de màrqueting i noves tecnologies:
Falta el correu
tanca finestra resposta Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte