Blog
Màrqueting i Noves Tecnologies
Relació empresa, màrqueting i comunicació
Comunicació com a part del Màrqueting. Màrqueting com a part del Management

Màrqueting, comunicació, marca

Estratègia darrera la tecnologia

Última actualització:

Els propers articles tractaran sobre màrqueting, els seus aspectes més innovadors i avantguardistes i l’impacte de les noves tecnologies en aquest àmbit.

Els propers articles tractaran sobre màrqueting, els seus aspectes més innovadors i avantguardistes i l’impacte de les noves tecnologies en aquest àmbit.

En aquest primer apunt intento perfilar els límits de la meva activitat. Entenc el màrqueting com una de les disciplines que estudien l'empresa. (vegeu gràfic).

Aquesta és una visió possible, sens dubte que hi ha altres visions del màrqueting igualment respectables. Aquesta no és l’única aproximació possible, és l’opció que des d’aquest espai vull abordar.

Comentem a continuació cada un d’aquests grans apartats que ens afecten:

Empresa

Dintre de les diferents àrees de coneixement hi ha l’àrea que estudia l’empresa i el seu entorn. És el que anomenem ciències empresarials. Dit d'una altra manera és la coordinació de persones i recursos principalment econòmics per aconseguir uns objectius fixats.

Màrqueting

El màrqueting és una de les disciplines que estudien l’activitat empresarial. El màrqueting intenta conèixer els desitjos i necessitats del consumidor per poder estructurar l’empresa per tal de satisfer aquests desitjos i necessitats. Dintre del màrqueting s’estudia, entre altres aspectes, les polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

Vull insistir que per a mi màrqueting i vendes són conceptes clarament diferents. En algun moment poden estar relacionats (com poden estar relacionats amb altres aspectes de l'empresa) però en aquesta web no parlaré de vendes sinó de màrqueting, tal com ha quedat definit en el paràgraf anterior.

Comunicació

En aquest espai s’abordarà la comunicació com una part del màrqueting. Per precisar més utilitzem el terme “comunicació persuasiva estratègica empresarial”.

Comunicació persuasiva perquè el seu objectiu no és transmetre informació de manera objectiva. Ens ocupem d’aquella comunicació que té per objectiu seduir, persuadir. Aquest aspecte ens diferencia clarament de la comunicació periodística que té com a objectiu la transmissió d’informació que busca ser objectiva, descriptiva de la realitat. També ens diferencia de les tècniques i tecnologies de la comunicació que s’ocupen dels elements tècnics que permeten la transmissió d’informació de la manera més fiable i fidel possible.

Comunicació estratègica perquè ens ocupem de la planificació i organització dels diferents elements que permeten la consecució d’objectius empresarials. Per tant, queden fora d’aquest àmbit el disseny vist exclusivament com una activitat artística en què l’estètica o el plaer visual és el seu centre d’interès.

Comunicació empresarial perquè l’emissor, de manera directa o indirecta, és una empresa, institució, o emprenedor individual. Queda, per tant, fora d’aquest àmbit la comunicació interpersonal.

La comunicació així entesa, utilitza moltes tècniques i es relaciona amb moltes disciplines per a la consecució dels seus objectius. El disseny gràfic, la fotografia, la decoració d’interiors, la literatura, la pintura, la producció cinematogràfica, la locució radiofònica, l’animació, les xarxes socials… Són sovint utilitzades per a la comunicació. Per tant, tractarem aquestes àrees només en la mesura que siguin instruments de la comunicació persuasiva empresarial.

Marca

Un dels àmbits del màrqueting que tindran més presència en aquest blog és la marca. Bona part dels esforços de la comunicació tenen per objectiu la consecució de marques fortes. Per tant, de manera directa o indirecta en tractar de marca tractarem també de comunicació persuasiva estratègica empresarial.

Cal ressaltar, doncs, que quan tracto el tema de la marca és entesa com una part de la comunicació, del màrqueting i de l'empresa. (mirar gràfic)

Innovació i noves tecnologies

Aquest blog tractarà de l’impacte de les noves tecnologies en la marca i dels aspectes que resulten més innovadors en aquest àmbit.

Intentaré reflexionar sobre què hi ha darrere de les noves tecnologies, quina és l'estratègia empresarial que els dóna vida. Vull anar més enllà de la descripció de prestacions i característiques tècniques. Vull entendre què signifiquen les dades per a l'usuari, com les marques intenten conèixer el que vol el consumidor i com organitzen l'empresa per tal de satisfer aquestes necessitats.


Subscriu-te
Totes les entrades
tanca finestra segueix
Posa el teu correu per seguir informacions de màrqueting i noves tecnologies:
Falta el correu
tanca finestra resposta Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte