Blog
Marketing and New Technologies
Tecnologia i treball
La tecnologia mata la feina?

Tecnologia i treball

Llocs de treball eliminats per la tecnologia i possibles solucions

Última actualització:

Les noves tecnologies destrueixen llocs de treball. Què hi podem fer?

Alguns experts diuen que la tecnologia també crearà nous llocs de treball. El producte que experimenta la innovació s'abarateix, el consum creix i les companyies necessiten més gent per satisfer la demanda. Al final, la nova tecnologia crea més ocupació que la que va destruir.

Hi ha un altre factor que ningú comenta. És el fet que sempre hi haurà problemes i necessitats per satisfer. Hem d'entendre el treball no com una manera de sobreviure, per tenir diners, per pagar el lloguer sinó com una manera de millorar el món. Sempre hi ha coses per millorar en nosaltres mateixos i en el nostre entorn. Això és una cosa que cap màquina ni cap tecnologia pot destruir i, al mateix temps, mai s'acabarà.

Els dos factors també tenen les seves limitacions. Vegem aquests dos punts de vista amb més detall.

La nova tecnologia fa que les coses siguin més barates

Si mirem les revolucions tecnològiques del passat, podem veure que han generat molts llocs de treball directes i indirectes. El tèxtil i l'automoció en són bons exemples.

La revolució industrial va fer possible la producció de roba en grans quantitats i baix preu. Les màquines van destruir alguns llocs de treball i en van crear molts altres.

La revolució va generar molts treballs qualificats i no qualificats. Els enginyers van ser necessaris per dissenyar i mantenir les màquines, diferents nivells de directius van coordinar i organitzar importants quantitats de productes i gent. Al mateix temps, molts treballadors sense especialització van emigrar del camp a les ciutats per treballar en aquestes fàbriques.

Molts negocis han crescut com a conseqüència d'aquests canvis. La indústria de la moda, la petita i gran distribució, els centres comercials en totes les ciutats, tot això té algun tipus de relació amb la revolució industrial.

El cotxe és un altre exemple, que tenim més a prop en el temps. Les cadenes de muntatge i la producció a gran escala van fer el producte més barat. Això va crear llocs de treball en les fàbriques de cotxes però també va estimular molts altres sectors. Les distàncies geogràfiques es van fer més petites; la gent es podia moure de manera més lliure. El cotxe ha generat milers de llocs de treball de manera indirecta en activitats lúdiques, hotels, restaurants.

Els aspectes negatius de la tecnologia i la innovació

En el programa Sense ficció de TV3, Genís Roca comenta:

Al capdavall, la revolució tecnològica ha creat molts més llocs de treball que els que ha destruït. Tot i això, aquest canvi no és automàtic, i no afecta la mateixa gent.

- Temps. La nova tecnologia primer destrueix llocs de treball. Després, molt més endavant, apareixen noves opcions professionals. Entretant, una part significativa de la població queda penjada entremig.

- Gent. La gent que perd el lloc de treball per la màquina no sempre serà la mateixa que trobarà feina en el nou sector. Alguns treballadors podran aprendre i adaptar-se, molts altres no.

A llarg termini, l'aparició de la nova tecnologia crearà molts més llocs de treball. A curt i mitjà termini, també generarà molts problemes. El progrés exclourà una part de la població.

Màrqueting i la creació de llocs de treball

Hi ha un factor que no he sentit esmentar enlloc. Per explicar-lo cal revisar el concepte de màrqueting.

El màrqueting intenta trobar els problemes i necessitats d'un grup de gent, i llavors, organitzar recursos per fer productes i serveis per tal de satisfer aquestes necessitats.

Sempre hi haurà problemes i necessitats. Això és una cosa que mai s'acabarà.

És cert que les màquines estan destruint els llocs de treball, ara. Però les noves tecnologies també fan que processos antics siguin més eficients. Alliberen temps, diners i energia, cosa que ens permet concentrar-nos en un altre problema. Això és progrés; és una oportunitat per fer un món millor.

El concepte d'empresa i treball

A vegades podem oblidar el més bàsic, què és una empresa? És l'organització de gent i recursos per solucionar un problema amb un marge de benefici.

Això connecta amb el concepte de màrqueting de què he parlat en l'anterior secció. El màrqueting intenta saber el que vol un grup de gent i organitza mitjans per ajudar aquesta gent. Al capdavall, el màrqueting crea noves companyies i millora les existents. Tindrem llocs de treball si podem trobar maneres d'ajudar la gent, solucionar problemes i necessitats.

Sovint sento persones, fins i tot experts economistes, parlar dels llocs de treball com una cosa que la societat en general o els governs en especial haurien de proporcionar als ciutadans per poder tenir una vida decent. Tothom diu: com podem crear més feina per a la gent? Sembla que el focus es posa a trobar coses per fer.

Crec que aquesta perspectiva oblida els conceptes bàsics dels quals parlava.

La clau és centrar-se en la idea de solucionar problemes per a un segment de la població. Això crea companyies i ens fa progressar.

Difícil de posar en pràctica

Aquest procés és difícil. No tothom té mentalitat emprenedora. Només uns pocs poden preveure el que vol la gent i saben com aixecar empreses per satisfer la demanda. Hauríem de perfeccionar aquest procés, aquí és on hauríem de posar èmfasi.

Sempre hi haurà llocs de treball perquè sempre hi haurà problemes i necessitats per satisfer. No hauríem d'estar tan preocupats pels robots i la tecnologia. L'accent hauria de posar-se en el procés de creació de companyies.

Sempre hi haurà una nova tecnologia que amenaçarà un sector. Quan això passa, algú ha trobat una manera de solucionar un problema de manera més efectiva. Hauríem d'estar contents d'això. Oblida els llocs de treball perduts i concentra't en un nou problema a resoldre.

Insisteixo que no és fàcil de posar en pràctica. Si no tens feina i has de pagar el lloguer el proper mes, tot el que explico aquí segurament no et serà gaire útil. Tot aquest procés necessita temps i coneixements.

Eines per crear feina

Alguns diuen que l'educació és necessària per trobar una feina. Altres aconsellen que estudiïs el que t'agrada, si t'apassiona una matèria tindràs eines per sortir-te'n.

Per a mi, l'educació és un instrument per entendre un problema i per trobar millors solucions.

Cal que desafiem els obstacles que podem superar amb el que sabem o amb el que podem aprendre en un temps raonable.

Els ordinadors en són un exemple. En els últims anys, hi ha hagut una explosió en l'àmbit de la programació. Les noves tecnologies han fet possible afrontar tota una nova categoria de dificultats. Aprendre a programar et dona les eines per crear productes i serveis que poden ajudar amplis segments de població.

M'agrada programar. Per a mi, és un plaer en si mateix. Igualment, em dona mitjans per ajudar molta gent i al final també m'ajuda a guanyar-me la vida.

La programació és només un exemple. El coneixement en general és necessari per detectar necessitats i organitzar gent i diners per servir la gent. Crear empreses per fer un món millor.

Conclusió

La tecnologia destrueix llocs de treball. Hi ha motius per estar preocupat. Això afectarà molta gent.

També estic segur que sempre hi haurà noves feines. Cada problema o necessitat és una oportunitat per crear una empresa. Aquesta empresa pot ajudar un grup de consumidors i al mateix temps ser un mitjà per als treballadors.

Aquesta és l'essència del màrqueting. El màrqueting en ensenya com segmentar la població, detectar necessitats i organitzar recursos per satisfer aquestes necessitats.

Aquest procés ens ajuda a millorar com a societat i fa que les coses puguin millorar.

Les noves tecnologies milloren moltes coses. Podem fer les mateixes tasques amb menys temps, menys esforç, menys recursos, menys intermediaris. Hauríem d'estar agraïts per això. També destruirà llocs de treball, però no hi podem fer res. És millor deixar de queixar-se.

Hem de concentrar les nostres energies a perfeccionar el procés de creació de noves empreses. Solucionar nous problemes, fer un món millor.

Subscriu-te
Totes les entrades
tanca finestra segueix
Posa el teu correu per seguir informacions de màrqueting i noves tecnologies:
Falta el correu
tanca finestra resposta Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte