Blog
Màrqueting i Noves Tecnologies
rebrand core values and illusions
Renovar, Repensar, Refer, Restyle, Rebrand

Disseny logo. Rebranding

Màrqueting, concepte i disseny per a crear una marca

Última actualització:

Rebranding estudia la manera de fer evolucionar una marca. Potser la millor traducció seria renovació de marca. El procés engloba el disseny del logotip però també el nom i el que hi ha al voltant. El màrqueting i el concepte són la part menys visible, però potser la més important. L'objectiu del rebranding és reflectir de la millor manera possible la situació actual de l'empresa o del producte que la marca representa.

Quan l'empresa es planteja la necessitat de redissenyar el logotip, el concepte d’innovació sovint està molt present. L'empresa moltes vegades demana que la nova imatge corporativa transmeti valors com avantguarda, modernitat, tecnologia.

La marca és més efectiva si és el reflex de la situació real de l'empresa. A la llarga dóna millors resultats. Si el nou logotip és un bon representant de la situació actual de l'empresa i de les seves il·lusions més realistes potser farem un logotip menys espectacular però que ajudarà millor a comunicar l'empresa amb clients i proveïdors.

Disseny logo i més

El disseny del logotip és la part central entorn la qual girarà la creació d'una marca. Però en la creació d'una marca hi intervenen altres factors a més del disseny.

Per això, abans de dissenyar cal tenir en compte elements de màrqueting:

- Situació actual de l'empresa.

- Objectius o il·lusions de futur.

- Mercat o entorn en el que es mou. Logotips amb els quals haurà de conviure. El posicionament que volem tenir en aquest entorn.

Un logotip que tingui en compte el dibuix, el disseny, sense pensar en els aspectes de màrqueting pot ser molt bonic estèticament però potser no és efectiu, no ajuda l'empresa a donar la imatge adequada i no contribueix a arribar als objectius proposats.

Rebranding. Marca un altre cop

Cal repensar la marca. Veure el disseny del logotip i el seu encaix en els canvis del producte i entorn.

Les millors marques són aquelles que saben condensar de forma clara i senzilla tots aquests conceptes. És molt difícil d’aconseguir, però la situació ideal és aquella en què l'usuari en veure la marca pugui intuir en pocs segons aquests valors bàsics.

El primer pas és que la marca sàpiga reflectir la imatge actual de l’empresa. Crec que aquest ha de ser el punt de partida, ser honest i explicar les coses tal com son. Fer ressaltar els aspectes més positius però mai representar gràficament una situació millor que la realitat.

Trobem sovint imatges i gràfics que transmeten avantguarda i innovació que no es corresponen a la realitat del que representen. Això s’acaba percebent aviat i l’efecte negatiu encara és més gran.

Impulsar la renovació

Tot i que el logotip ha de donar informació sobre la situació actual de l'empresa també és bo que doni informació sobre la direcció cap on va, les il·lusions i projectes. En molts casos una renovació de la imatge corporativa pot ser un revulsiu, un element clau que abanderi un canvi en altres departaments. Una empresa amb una nova imatge està dient als clients i proveïdors: "estem canviant per dintre i ho ensenyem per fora, noves coses venen".

Imatge unificada

La creació de marca va molt més enllà del logotip. El grafisme del nom de l’empresa és la part més visible, el punt de partida.

Per donar una imatge coherent a l'exterior és molt important que tots els elements de comunicació estiguin coordinats: logotips, fullets, catàlegs, pàgina web, publicitat en diferents mitjans. Si tots els elements tenen una mateixa estratègia a darrera i un mateix estil de disseny, l'impacte i record és més potent amb menys recursos. A més, es dóna una imatge coherent que transmet seguretat i confiança.

Crear fonaments

Un bon disseny de logotip no farà que augmentin directament les vendes. Tot i això, és un dels elements centrals per crear uns fonaments sòlits per a totes les accions de màrqueting. Si tens un bon logotip, és més fàcil després fer una bona pàgina web, aplicació per a mòbil, catàleg…

El logotip té el concepte bàsic que després es pot desenvolupar en les altres formes. Si les bones marques resumeixen els valors essencials de l'empresa o institució, els altres elements d'imatge: aplicacions per a mòbil, pàgina web, fullets… poden més endavant "explicar" amb més detalls aquests trets essencials.

A vegades és bo fer un catàleg o un web més petits però dedicar una part del pressupost a fer una bona imatge corporativa.

Canvis progressius

Si l'empresa es planteja canviar el logotip actual és bo que el nou disseny no representi un trencament brusc. Cal que hi hagi un pla de canvis progressius.

La intensitat del canvi d'imatge estarà en relació amb la intensitat de canvi que els clients i proveïdors percebran en tota l'empresa. Un logotip totalment nou, sense cap altre element de comunicació de suport, pot donar la imatge que l'empresa ha canviat de propietaris, o que l'empresa anava molt malament i ha hagut de tancar o que hi ha hagut una reestructuració total...

El rebranding pot comportar nous dissenys de logotip que gairebé no es noten. Els consumidors poden tenir la sensació que l'empresa està sempre al dia però no sap exactament quan van fer el canvi de logotip.

Un canvi una mica més important, sense que sigui un trencament, pot transmetre la imatge que s'obre una nova etapa, per exemple: una nova seu social o una obertura en un nou mercat exterior. Aquesta nova imatge pot ser un bon motiu per comunicar-se amb els clients i proveïdors i explicar més fàcilment aquests canvis.

El procés de dissenyar el logotip

És un procés, no un canvi en un moment puntual del temps.

Moltes empreses pensen en un redisseny del logotip cada 6 o 8 anys. El tema sorgeix quan hi ha un alguna novetat important. Pot ser una fusió empresarial o una absorció per exemple.

Les millors marques saben fer canvis petits i subtils més sovint. És fantàstic quan el usuari ni tan sols s'adona. El objectiu és fer que evolucioni al mateix ritme el producte/companyia i el seu entorn.

Conclusió

Rebranding és un terme molt utilitzat en el sector. Segurament renovació de marca seria més adequat. Tot i això, la realitat és que la paraula anglesa és la que més es fa servir.

Rebranding és actualitzar la marca. Això implica posar el dia el disseny del logotip però també repensar el seu concepte i màrqueting.

La marca no sempre ha de donar la imatge d’innovació, avantguarda i tecnologia. La millor marca és aquella que sap condensar els elements més característics de la personalitat de l'empresa o institució. Serà més efectiva si sap reflectir la situació real i la projecció més immediata.

La marca no és només un dibuix, és un element de màrqueting fonamental. Pot ser l'estructura entorn de la qual construir l'estratègia general per a l'empresa. Una marca planificada serà un instrument molt útil d’imatge i també de comunicació de l'empresa cap a l'exterior.

Subscriu-te
Totes les entrades
tanca finestra segueix
Posa el teu correu per seguir informacions de màrqueting i noves tecnologies:
Falta el correu
tanca finestra resposta Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte